Wayment verkkopalvelun käyttöehdot

1. Palvelu

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Nämä käyttöehdot (Ehdot) koskevat sinua Wayment Oy:n (Y-tunnus 3163915-7) (Me) tarjoaman Wayment-verkkopalvelun (Palvelu) rekisteröityneenä käyttäjänä (Sinä/Käyttäjä). Tarjoamme Palvelun käyttöösi näillä Ehdoilla. Palvelun tavoitteena on tehdä yritysten ja muiden yhteisöjen erilaisista etä- ja videotilaisuuksista, kuten videopalavereista ja webinaareista, kiinnostavampia, viihdyttävämpiä ja mieleenpainuvampia välittämällä erilaisia suosikkiartisteja. Palvelu välittää Palveluun rekisteröityneitä artisteja, asiantuntijoita, julkisuuden henkilöitä ja muita esiintyjiä (Esiintyjä) etätapahtumiin.Näiden Ehtojen Esiintyjiä koskevat osat koskevat Palvelun käyttäjiä, jotka rekisteröityvät Palveluun Esiintyjinä. Mikäli Esiintyjän esiintyjäsopimuksen ja näiden käyttöehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti esiintymissopimusta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Sinulla on oikeus käyttää Palvelua vain näiden Ehtojen asettamissa rajoissa. 

Palvelussa voit varata  Esiintyjän esiintymään etä- tai videotilaisuuteen tai rekisteröityä Esiintyjäksi. 

Nämä Ehdot koskevat Palvelun käyttämistä. Mikäli et hyväksy Ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään Palvelua. 

Nämä Ehdot koskevat Sinun ja Meidän välistä sopimussuhdetta. 

Sinun ja Esiintyjän välinen sopimussuhde syntyy sopiessasi Esiintyjän kanssa tilaisuudessasi vierailemisesta. Palvelu auttaa sinua laatimaan sopimuksen Sinun ja Esiintyjän välille. Varatessasi Esiintyjää sekä Sinä että Esiintyjä hyväksytte esiintymissopimuksen.

2. Rekisteröityminen

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Saat Palvelun käyttöösi kun olet luonut käyttäjätunnuksen.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjätunnuksen luomiseksi Sinun on hyväksyttävä nämä Ehdot. Käyttäjänä vastaat siitä, että ilmoittamasi tiedot ovat oikeita.

3. Palvelun käyttö

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Me pyrimme pitämään Palvelun käytettävissä keskeytyksettä. Palvelu voi hetkittäin olla pois käytöstä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, huollon tai muiden syiden vuoksi.

Me pyrimme pitämään Palvelun käytettävissä keskeytyksettä. Palvelu voi hetkittäin olla pois käytöstä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, huollon tai muiden syiden vuoksi.

Pyrimme parhaamme mukaan estämään Palvelun luvattoman tai vilpillisen käytön. 

Meillä on oikeus ottaa Sinuun yhteyttä Palveluun liittyen. 

Meillä on oikeus poistaa käyttäjätilisi, mikäli käytät Palvelua näiden Ehtojen vastaisesti.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia. Älä jaa tai muuten julkaise henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiasi.

Sitoudut olemaan käyttämättä Palvelua vilpillisesti.

Vilpillisenä toimintana pidetään esimerkiksi:

  1. Palvelun tai Palvelun osan takaisinmallintamista, kopioimista, korvaavan tai samankaltaisen palvelun luomista;
  2. Palvelun, Palvelun suojauksien tai asiakastiedon keräämiseksi tarkoitettujen mittarien  manipulointia tai kiertämistä; tai
  3. Virusten, tukoksien, käyttökatkosten tai muun häiriön aiheuttavan materiaalin lähettämistä tai välittämistä Palveluun tai sen kautta.

Olet velvollinen ilmoittamaan meille havaitsemastasi Palvelun luvattomasta tai vilpillisestä käytöstä.

Ehtojen vastainen käyttö voi johtaa käyttöoikeuden poistamiseen sekä rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen Meitä tai kolmansia osapuolia kohtaan.

4. Vastuut

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Emme vastaa Palvelun kautta varatun esityksen sisällöstä.
Emme ole vastuussa mahdollisista tietojen katoamisista, haitoista tai muista välillisistä kustannuksista jotka Palvelun käyttökatko mahdollisesti saattaa Sinulle aiheuttaa.
Emme ole vastuussa Palvelun yhteensopivuudesta käyttämiisi tietoliikennelaitteisiin, yhteyksiin ja ohjelmiin, eikä jatkuvaa ja virheetöntä toimivuutta voida taata.
Emme vastaa kolmansien osapuolten Palvelun kautta tarjottavien toimeksiantojen sisällöstä, sisällön saatavuudesta tai tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista, vaikka kyseiseen sisältöön pääsisi Palvelussa olevan linkin kautta tai muulla tavoin.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjänä vastaat siitä, että ilmoittamasi tiedot ovat oikeita.
Käyttäjänä huolehdit itse tarvittavien tietoliikennelaitteiden, yhteyksien ja ohjelmien hankkimisesta.
Käyttäjänä huolehdit omien laitteidesi asianmukaisista suojauksista ja tietoturvasta.
Käyttäjänä olet vastuussa oman käyttäjätunnuksen kautta tapahtuneista käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta ja lainvastaisista väärinkäytöksistä.

5. Muutokset palveluun

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Kehitämme Palvelua parhaamme mukaan virheitä korjaamalla ja ominaisuuksia muuttamalla ja lisäämällä.
Teemme parhaamme ilmoittaaksemme Sinulle Palvelua koskevista ja Sinuun vaikuttavista olennaisista muutoksista etukäteen.
Teemme tarpeen mukaan muutoksia myös näihin Ehtoihin. Ilmoitamme Sinulle Ehtojen muutoksista Palvelussa.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Mikäli et hyväksy tekemiämme muutoksia, Sinulla on oikeus poistaa käyttäjätilisi koska tahansa. Palvelu on tällöin saatavilla sinulle siihen saakka, kun poistat käyttäjätilisi.
Saat Palvelussa ilmoituksen näitä Ehtoja tai Palvelua koskevista muutoksista.

6. Oikeudet

Palvelun käyttäminen ei vaikuta Meidän eikä Sinun immateriaalioikeuksiin.
Esiintyjän ja Käyttäjän välillä ei siirry tai luovuteta immateriaalioikeuksia.

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Me emme siirrä tai luovuta Palvelua käyttämällä immateriaalioikeuksia.
Omistamme (tai kolmas osapuoli omistaa) kaiken Meidän luomamme tai saamamme materiaalin ja tällaisen materiaaliin liittyvät oikeudet Palvelussa tai siihen liittyen.
Voimme käyttää Sinun luovuttamia tietoja tai materiaalia vain Palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Et siirrä tai luovuta Palvelua käyttämällä immateriaalioikeuksia.

7. Henkilötiedot ja tietosuoja

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Käsittelemme Käyttäjien henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti. Voimme poistaa Sinua koskevat Palvelussa olevat tiedot, jos käyttäjätilisi on ollut inaktiivinen kaksi vuotta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisesti.

8. Palvelusta perittävät hinnat

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Päivitämme kulloinkin tarjolla olevat tuotteemme, niiden hinnat ja tarjolla olevat maksutavat Palveluun.
Voimme muuttaa saatavilla olevia tuotteita tai niiden hintoja.
Muutokset hintoihin tai tuotteisiin eivät vaikuta Palvelun kautta sitovasti hyväksyttyihin toimeksiantoihin.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjätunnuksen luominen sekä Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Tarjolla olevat tuotteet ja niiden hinnat löydät Palvelusta.

9. Voimassaolo

Waymentin oikeudet ja velvollisuudet

Tarjoamme palvelun käytettäväksesi niin kauan kun sinulla on voimassaoleva käyttäjätunnus Palveluun.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Ehdot tulevat voimaan kun luot tunnuksen Palveluun. Ehdot ovat voimassa kunnes poistat tai poistamme käyttäjätilisi Palvelusta.
Voit poistaa käyttäjätilisi ja lopettaa Palvelun käyttämisen koska tahansa.
Vastuuta ja vastuunrajoitusta koskevat ehdot jäävät voimaan Ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin ja niitä koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, poislukien sen lainvalintaa koskevat säännöt.
Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita ei sovinnollisesti saada ratkaistua, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Käyttäjä voi nostaa kanteen myös kotipaikkakunnan perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Näin kirjoitat hyvän toiveen!